Royal evo 9 manual

English - Spektrum

Programovn se ukzalo jako peedn a v podstat jednoduch. Te v zim pi teplotch kolem t pti stup u baterky vysla neuty.

Md4-200 Version 2.2 -

Vybral jsem peliv z nkolika typ a vybral jsem dobe. Jedin problm nastal po ltn v deti - viz Problmy s vodou. Na mstech, kde jsem ml s Hitecem problmy s dosahem (daleko od sebe a tsn nad ternem), Evo fungovalo bez problm. Tme pepnaem chci nastavovat vztlakovou klapku, pi vysunut klapky by se mla petrimovat i vkovka. U v lt jsem s n ml pote, musel jsem ji nabjet ped kadm ltnm a pokud jsem byl venku vc jak chvilku, tak vysla zaal bhem letu vhrun ppat.

English - Spektrum

Royal Evo Manual

Podvozek chci ovldat tme pepnaem a chci, aby se pi vysunut podvozku vkovka trochu potlaila.

Royal EVO Tutorial

The STM AMSOIL Oil Change Package is conveniently available with all AMSOIL Premium Protection Synthetic, Snature Series Synthetic as well as the Break-In Oil and includes a genuine OEM Mitsubishi oil filter. The STM AMSOIL Dominator Racing Oil Change Package is conveniently available with all AMSOIL Dominator Racing flavors and a genuine OEM Mitsubishi oil filter. Please note, we can only ship fluids by ground delivery to the lower 48 US States.


Royal evo 9 manual:

Rating: 91 / 100

Overall: 87 Rates